Palantir
oddělovač

Informace o Parconu 2003

Akce > Cony | 22. 03. 2003 20:21:31 | autor: Petr Musílek

ČESKOSLOVENSKÝ FESTIVAL FANTAZIE - PARCON 2003
    2.7 - 6.7. 2003

   
Parcon2003

    Literární linie festivalu " Literární vysočina 2003 "
    /samostatná a souběžná akce Parconu 2003/
    Přednášky a besedy na téma: pohádka, povídka, román, humor v literatuře, jaké rukopisy chybí nakladatelům, redakce časopisů a fandomů, internetové stránky s literárním obsahem a pod.
    Vyhlášení výsledků literárních soutěží
    Autorská čtení a besedy cca 45 minut
    Poetický maratón: " VERŠE, KTERÉ JSOU SLYŠET "
    Autorská čtení vlastní tvorby, jejíž vlastností je schopnost udržet zájem posluchačů. Přivítáme vážnou i nevážnou poezii, případně i jiné drobné literární žánry, /aforismy, krátké povídky a podobně/.
    Úspěšnost přečteného bude hodnotit odborná porota. Texty budou publikovány na stránkách "Dílny vysočiny", která je literární přílohou čtvrtletníku"Zbraně Avalonu". Vrcholným oceněním bude cena diváka s právem nosit titul " Laureát festivalu fantazie 2003". Porota odmění dle svého uvážení účastníky množstvím virtuálních i hmotných cen z dílny Avalon klubu.
    Literární soutěž o umístění na CD romu vydaném při příležitosti Parconu 2003 na www stránkách klubu Avalon případně v časopisech a budoucím almanachu autorů.
   
    Diskusní pořady na téma:
    Příští ročník literárního festivalu fantazie.
    /Jak vytvořit tradici/
    Možnost spolupráce různých skupin a jednotlivců při tvorbě kulturního povědomí.
    Informace a adresáře. Jak je zpřehlednit a propojit.
   
    LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
   
    Klub Avalon, Obec spisovatelů a její regionální skupina Vysočina, klub AUT, krajská knihovna v Havlíčkově Brodě a město Chotěboř vyhlašují literární soutěž pro české a slovenské básníky a prozaiky. Soutěž není žánrově, ani věkově vymezená.
    Do soutěže lze vstoupit verši v rozsahu do 5 normostran, povídkami a dalšími drobnými prozaickými útvary do rozsahu 1O normostran.
    Uzávěrka soutěže bude 30.dubna 2003
    Vyhlášení výsledků v době konání literární části Festivalu fantazie Parcon 2003.
    Příspěvky zasílejte elektronicky na adresu: info@avalon.cz nebo v písemné podobě pokud možno s disketou na adresu: Městský úřad, odbor školství a kultury, 58301 Chotěboř /obálku označte slovem " soutěž "/
    Bližší informace o Parconu 2003 a jeho literární části naleznete na http://www.avalcon.cz nebo http://www.festival fantazie.cz
   
    ____________________________________________________________
   
LITERÁRNÍ FESTIVAL VYSOČINA 2003

    / Festival otevřený a směřující do budoucnosti /.
    Při zachování všech vnějších znaků obdobných setkání /přednášky, vyhlášení výsledků literárních soutěží, hodiny tvůrčího psaní, besedy, veřejná čtení a podobně/, očekáváme od Festivalu fantazie především co nejširší diskusi o možnostech zpřehlednění informací v oblasti kultury, o využití nových struktur státoprávního uspořádání, o vytváření vazeb mezi souznícími iniciativami a o podstatně významnější účasti mladé generace na práci již existujících kulturních institucí.
    Nechceme se stát fórem stesků nad složitostmi života, neboť se domníváme, že život už ze své podstaty vždy složitý byl a navzdory našim snahám i v budoucnu bude. Nicméně i pro nositele těchto nálad máme řešení, neboť Chotěboř je vlídným městem s množstvím útulných restauračních zařízení, kde do pozdních nočních hodin a případně i nonstop, najdou jistě své vděčné posluchače a spřízněné duše.
    Do festivalové diskuse hledáme především pěšáky z terénu, kteří se v každodenní praxi musí potýkat se všemi druhy nepřízně a nedostatečností a jsou schopni alespoň částečně je překonávat. Věříme, že z tohoto souběhu zkušeností mohou vzejít návrhy dávající smysl. Věříme, že je možné vytvořit laskavější a přehlednější prostředí pro ty, kteří stojí na počátku, ale i pro všechny, kteří třeba i pouze platonicky hledají knihu svého života.
    Petr Musílek
   
   
   
   
    ANKETNÍ OTÁZKY PRO AUTORY A ÚČASTNÍKY FESTIVALU
    1/ Jak vytvořit na jedné adrese stručný a přehledný celorepublikový informační servis o významných literárních akcích, literárních soutěžích a existenci a dostupnosti literárních časopisů?
    2/ Považujete za důležité, aby regiony využívaly žijících autorů při plánování a realizaci své kulturní činnosti. V čem by jste viděli možné formy spolupráce?
    3/ Domníváte se, že má smysl pořádat autorská setkání za účelem výměny zkušeností a vzájemného poznání? Jakým formám těchto setkání dáváte přednost?
    Odpovědi na anketní otázky posílejte elektronicky na e-mail adresu: printli@mybox.cz případně písemně na odbor školství, kultury a sportu, městský úřad 58301 Chotěboř.
   
   
r>

Průměrné hodnocení: 0 :: Počet zobrazení: 3338

Přidat komentář Přidat komentář:

Jméno:
*

E-mail:


Hodnocení:
Na obrázku je...
kontrolní obrázek

=*
Komentář:* povinný údaj
 

oddělovač
Stránky běží na redakčním systému Rivendell v2.0 -- Jarník, 2006
Tyto stránky jsou uvedeny bez jakýchkoliv záruk, co se spolehlivosti, přesnosti, trvanlivosti a dalších biomagických funkcí týče, a rádi bychom vás upozornili, že SFK Palantír zvláště neodpovídá, nezaručuje, ani nedoporučuje nějaké, respektive jakékoliv, shlížení těchto stránek a odmítá nést zodpovědnost za jejich použití jak návštěvníkem, tak jakoukoliv jinou osobou, entitou či božstvem.